ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΚΑΛΟ ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙ! Και ο πόνος στη μέση θα φύγει…

Οι παλιότερες γενιές αντιμετώπιζαν τους πόνους στη μέση με φυσικά γιατροσόφια.
Ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας, η μεγάλη ποικιλία στη χλωρίδα ήταν αρωγός κατά των ασθενειών και τον πόνων.
Πολλά μέρη των φυτών έχουν χρησιμοποιηθεί σαν φυσικά γιατρικά ...
Στην Ευρώπη η Ροδακινιά εκτιμήθηκε για τις θεραπευτικές της ιδιότητες.
Παραδοσιακά το βότανο έχει χρησιμοποιηθεί για τον κοκίτη και τη βρογχίτιδα.
Ο Κούλπεπερ έγραφε ότι «η σκόνη των φύλλων διασκορπιζόμενη πάνω σε πληγές που αιμορραγούν, σταματά το αίμα και κλείνει τις πληγές».
Το σιρόπι από το έγχυμα των ανθέων της ροδακινιάς χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν με επιτυχία από τους φαρμακοποιούς για ήπια καθαρτική δράση.
Το σιρόπι αυτό θεωρήθηκε καλό να αντιμετωπισθεί ο ίκτερος σε  παιδιά και ασθενικά άτομα.

Έτσι και τα φύλλα ροδακινιάς ήταν το “φάρμακο» για τους πόνους στη μέση.
Έφτιαχναν ένα κατάπλασμα από κοπανισμένα φύλλα ροδακινιάς, τα οποία τα ζέσταιναν πάνω σε μία καυτή πέτρα και τα άλειφαν πάνω στο σημείο πόνου .

Κατόπιν άφηναν το κατάπλασμα εκεί για αρκετές ώρες. Επαναλάμβαναν την εφαρμογή κάθε μέρα ως που να νιώσουν καλύτερα και να φύγει ο πόνος.